POMOC PŘI ŠKODĚ NA ZDRAVÍ

Koncem roku 2011 procházíme školeními od firmy VOTUM a.s. Tato společnost se delší dobu zabývá zajištěním pomoci osobám postiženým především újmou na zdraví při dopravní nehodě. Službu považujeme za velmi prospěšnou. Pojišťovna odškodní postiženého dle jeho požadavků, které doloží. Poškozený vetšinou ale netuší co vše může při škodě nárokovat. Nemá také možnost nechat si vypracovat ODBORNÉ POSUDKY např. o svém zdravotním postižení. To vše Vám zajistíme prostřednictvím firmy VOTUM a.s. Služba je BEZPLATNÁ. Nebudete nic platit!  Firma si vyúčtuje za službu POUZE Z VYMOŽENÝCH PENĚZ! Má pro Vás k dispozici TÝM ODBORNÍKŮ ! Soudních znalců z oboru dopravy , lékařství ,  tým právníků a profesionálů v daném oboru. Podpisem smlouvy o zastupování se zbavujete starostí a vše za vás řeší tito specialisté. V případě zájmu o zprostředkování této služby nás neváhejte kontaktovat.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz