ZMĚNA PRÁVNÍ SUBJEKTIVITY

Změna bude znamenat další výhody pro klienty. Lepší komunikaci mezi firmou a  kolegy - sjednateli. Umožní nám také výhodnější vyjednávací pozici se zastoupenými společnostmi. Je to  důležitá změna pro rozšíření naší plošné působnosti. Nabízíme spolupráci pro mnohem větší počet zástupců naší firmy než tomu bylo nyní.  

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz