ZVÝŠENÍ PŘÍJMU BEZ ZDANĚNÍ

Je obecně známo že zaměstnavatel může přispívat zaměstnanci až 24000 Kč ročně a to, do životního pojištění, nebo do penzijního připojištění. Když se tak děje formou penzijního připojištění , zaměstnanec „si na peníze sáhne“ nejdříve po 15 letech (může vybrat ale pouze 50 % hodnoty účtu). Celkový výběr , bez sankcí,  je možný ( u penz. fondů i u život.poj.) až v 60-ti letech , případně při ukončení pojištění dožitím se sjednané doby, po dosažení 60-ti let věku.Když dojde k ukončení smlouvy dříve, výplata je tzv. odbytným .Je tedy velmi malá, z důvodu sankcí pro nedodržení doby platnosti smlouvy a navíc zde platí daňová povinnost . Máme pro Vás připravenu specielní novou nabídku, která značně posouvá možnosti v této oblasti. Jde o životní pojištění , kde je zřízen zvláštní fond , kam se posílají jednorázové vklady. Tyto vklady zasílané zaměstnavatelem , může zaměstnanec kdykoli vybírat ! Příklad : Zaměstnavatel má zájem zvýšit zaměstnanci plat o 2000Kč měsíčně . ( 24 000 Kč ročně)Za 500 Kč sjedná zaměstnanci pojištění . Může se jednat o ryze spořící variantu , nebo naopak o pojištění s krytím různých rizik. (cílová částka bude vyplacena při dožití se konce pojištění , nejdříve v 60-ti letech zaměstnance) Dalších 1500 Kč posílá zaměstnavatel měsíčně jako jednorázové vklady.( z tohoto fondu si může zaměstnanec kdykoli vybrat jakoukoli částku, třeba i celou výši fondu) Nesporné výhody tohoto systému  - celá částka 2000 Kč je pro zaměstnavatele daňovým odpočtem.- není zatížena odvodem žádné daně, jako by byla v případě navýšení platu  pro zaměstnavatele i zaměstnance.- pojišťovna vrací zaměstnavateli měsíčně 3% z poukazované částky na administrativu , tedy faktický náklad na zvýšení příjmu o 2000Kč zde činí 1940 Kč.- zaměstnanec může kdykoli vybrat celou sumu jednorázových vkladů zaměstnavatele.- zaměstnanec z této částky neplatí žádnou daň. Jednoduché.Funkční.Geniální. Porovnání , jak efektivní je zvýšení mzdy o 2000,- měsíčně v našem státě. (zatíženém všemi možnými i nemožnými daněmi ) Když zaměstnavatel zvýší mzdu o 2000 KčOdvede dále 34% = 680 Kč(sociální + zdravotní poj.) Zaměstnanec zaplatí více o – 402 Kč.(15% daň z příjmu počítaná ze superhrubé mzdy) Takže stát na částce 2000 Kč profituje částkou 1082 Kč. kterou  zaplatí zaměstnavatel spolu se zaměstnancem !Tedy faktický náklad na zvýšení příjmu o 2000Kč zde činí 3082 Kč.V předchozí ukázce – naší nabídce - je to 1940 Kč.Rozdíl 1142 Kč na jednoho zaměstnance a jeden měsíc ! V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat.Pravdivost nabídky doložíme odpovídajícími zákony a propočty.Spočítáme efekt ve Vaší firmě.Pro firmy s větším počtem zaměstnanců jsou připraveny benefity. 
webmaster © CORA 2007, www.cora.cz