POJIŠTĚNÍ PŘÍJMU

V případě, onemocnění nebo vážného úrazu, který si vyžádá dlouhodobé léčení, dochází k poklesu příjmu. Zvláště nepříjemná je dlouhodobá pracovní neschopnost pro drobné živnostníky. Pokles příjmu je zde dramatický a v konečném důsledku může ohrozit prosperitu živnosti. Proti těmto nepředvídatelným událostem se lze pojistit . Je možné sjednat si denní
dávku pro případ pracovní neschopnosti, způsobené nejen úrazem, ale také nemocí !
Podobně funguje pojištění splátek úvěru, hypotéky, leasingu, atd...

MÁM ZÁJEM O KALKULACI


Abychom odvedli kvalitní práci ve prospěch klienta, je nezbytně nutná vzájemná spolupráce a důvěra.
Základem je vždy analýza stávajících produktů, které klient využívá.
Z toho je třeba vycházet. Na tomto základě dále stavět.
V případně potřeby udělat nezbytné změny.
Většinou se setkáváme s tím, že klient má různé druhy smluv, které jsou sjednány naprosto nahodile – bez logiky a cíle. I když klient platí mnoho peněz, zajištění je jednostranné.
V případě pojistné události je pak finanční efekt malý, nebo žádný.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz