ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ

Z naší strany opět široká nabídka produktů jedenácti pojišťoven. Upřednostňujeme však pojištění prověřené plněním v případě pojistné události .
To je obecně jedna ze zásadních výhod pro naše klienty .

MÁM ZÁJEM O KALKULACI

Abychom odvedli kvalitní práci ve prospěch klienta, je nezbytně nutná vzájemná spolupráce a důvěra.
Základem je vždy analýza stávajících produktů, které klient využívá.
Z toho je třeba vycházet. Na tomto základě dále stavět.
V případně potřeby udělat nezbytné změny.
Většinou se setkáváme s tím, že klient má různé druhy smluv, které jsou sjednány naprosto nahodile – bez logiky a cíle. I když klient platí mnoho peněz, zajištění je jednostranné.
V případě pojistné události je pak finanční efekt malý, nebo žádný.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz