POJIŠTĚNÍ MAJETKU OBČANŮ

Je dobré, mít možnost pojistit si svůj majetek.
Může být velkou chybou tuto možnost nevyužít...
Jasno mají především lidé, jejichž majetek byl během okamžiku zničen živelní pohromou.
Nemohu se ubránit pocitu, že se k nám začíná příroda chovat podobně, jak se my, dlouhodobě, chováme k ní. S přírodou cítím a tak si myslím, „že nám to patří“.
O náš dům a domov bych ale, bez náhrady, přijít nechtěl...
Mnozí z nás se značnou část života lopotíme, abychom vytvořili zázemí a dobré podmínky k žití dětem, i sobě – vytvořili si domov. Těžce sháníme pozemek pro stavbu rodinného domu. S vypětím všech sil opravujeme starý dům. „Konečně“ získáváme úvěr, třeba na odkoupení bytu a následně se zavazujeme k dlouhodobému splácení.
Během chvíle však výsledky našeho mnohaletého snažení mohou být „ty tam“.
Přitom za pojištění majetku občanů nemusíme platit žádné závratné sumy!

Příklad:

Pojištění na všechny obvyklé živelní škody.
(mimo škodu vodním tokem – která se dá připojistit, je – li to nutné)
RODINNÝ DŮM na částku 2.500 000,- roční pojistné – 1612,-
ZAŘÍZENÍ DOMÁCNOSTI na částku 300 000,- …………………500,-

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI OBČANŮ za škody v občanském životě.

Jedná se o velmi důležitou pojistnou ochranu.
Možná jste byli svědky např. sražení chodce cyklistou. Nebo třeba kolize lyžařů na sjezdovce. Nedojde -li k žádné újmě, je to dobré. Ale co v opačném případě?
Nemocnice požaduje zaplatit hospitalizaci. Poškozený nárokuje odškodnění ztráty na výdělku a třeba i náhradu za trvalé poškození zdraví. Jste- li v roli toho, kdo škodu způsobil, i když jistě ne úmyslně, a nemáte sjednáno pojištění v občanském životě, může to pěkně „zamotat „ s vaší peněženkou.
Pojistná ochrana se vztahuje na celou rodinu. Manžele a děti do 18 –ti let. V případě že děti studují - pak je jim poj. ochrana prodloužena do 25 – ti roků jejich věku. Zdarma dostáváte pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou „drobným domácím zvířetem“. Nejčastěji evidujeme škody způsobené psem. Ten do kategorie drobných zvířat patří.
Celá pojistná ochrana stojí 360 Kč. za rok a platí na území Evropy.

Limity plnění jsou:

Škoda na zdraví 2 000 000,- škoda na majetku 1 000 000,- finanční škoda 500 000,-
Je možno volit i větší limity pojistné ochrany.
SPECIELNÍ NABÍDKA
V případě, že se rozhodnete pro komplexní řešení a koupíte si všechny tři druhy pojištění, dostáváte zajímavou slevu. A tak, naším prostřednictvím na výše uvedené poj. rodinného domu, domácnosti a občanské odpovědnosti, zaplatíte celkem ročně 1857 Kč !


MÁM ZÁJEM O KALKULACI POJIŠTĚNÍ.

Další druhy poj. odpovědnosti jsou např. Odpovědnost za škody: způsobené zaměstnavateli / při výkonu myslivosti / z titulu vlastníka, správce nebo nájemce nemovitosti /způsobené provozem plavidla / z titulu vlastníka zvířete.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O TYTO PRODUKTY NÁS KONTAKTUJTE - ZDE.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz