KONTROLA ÚČETNICTVÍ A VAŠE ZASTUPOVÁNÍ PŘI DAŇOVÉ KONTROLE FINANČNÍM ÚŘADEM.

Nabízíme zprostředkování velmi zajímavé služby pro všechny subjekty které může finanční úřad (dále FU)vyzvat ke kontrole daně z příjmu. Služba spočívá v tom , že v momentě kdy jste seznámeni se skutečností zahájení daňové kontroly FU , podáte o tom neprodleně zprávu firmě se ktrou máte uzavřenu , námi zprostředkovanou smlouvu ,nebo kontaktujete nás pro získání dalších informací. Je vám okamžitě zajištěn DAŇOVÝ PORADCE , který provede kontrolu vašeho úřetnictví. Je to SPECIALISTA se zaměřením na oblast vašeho podnikání ! Kontrolou stanoví "slabá" místa ve vašem účetnictví a komunikuje s PRÁVNÍKEM možné varianty postupu FU. Tím jste dopředu nejen připraveni na různé varianty ktré mohou nastat , ale máte zároveň připraveno i řešení dané situace. Na vlastních jednáních na FU je vždy  DAŇOVÝ PORADCE přítomen s vámi. (navíc je v případě potřeby v kontaktu s PRÁVNÍKEM) Nemáte -li čas nebo zájem se jednání účastnit, zastupuje vás. Celá kontrola tak probíhá v klidu, a také na rovnocenné úrovni obou stran. Můžete se tak i při daňové kontrole vaší firmy plně věnovat svojí podnikatelské činnosti. V případě nesouhlasu s výsledkem daňové kontroly můžete podat odvolání . K rozhodnutí, zda tak učinit budete mít podklady od zkušených PRÁVNÍKŮ fungujících v této oblasti mnoho let.  Poslední možnost řešení je soud. Až k tomuto rozhodnutí budete mít vždy podklady , (doporučení nebo naopak) výše zmíněných odborníků . Až do těchto míst využíváte služeb firmy za paušální, velmi přijatelný, poplatek. Věřím však , že s pomocí odborníků nebude nikdy potřeba "jít tak daleko !" Služba je někdy chápána jako konkurenční vůči vašemu účetnímu , nebo firemnímu daňovámu poradci. V praxi je tomu ale přesně naopak ! Účetní i když dělá svoji práci perfektně , nemá znalosti daňového poradce a daňový poradce, nemá znalosti a zkušenosti právníka. Služba není o účtování položek ani o správnosti jejich zaúčtování. (zda ano , či ne) To už proběhlo ! Službou je ,  zaúčtování a dané položky při kontrole FU obhájit ! Službu si kupuje firma , ale v podstatě "chrání i dobré jméno" účetního, případně daňového poradce. Dobrou práci vaší účetní "obhajuje" DAŇOVÝ PORADCE- SPECIALISTA PRO DANÝ OBOR PODNIKÁNÍ. Dobrou práci vašeho daňového porace, který nemusí být specialistou právě pro váš obor podnikání , obhajuje při kontrole PRÁVNÍK. Tolik zjednodušeně k dané problematice. V případě zájmu o přesnější informace nás neváhejte kontaktovat.

 

MÁM ZÁJEM O PODROBNĚJŠÍ INFORMACE

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz