Pojištění podnikatelů , průmyslu, zemědělských rizik, obcí, spolků, atd.

Máme vždy k dispozici nabídku několika poj. společností.
Klient má možnost naším prostřednictvím volit „svoji pojišťovnu“, nebo nás požádat o rozbor trhu, případně o naší nabídku komplexního řešení poj. ochrany.

Při požadavku komplexního pojištění můžeme plně uplatnit svoje makléřské možnosti.
Můžeme kombinovat různé varianty zajištění. Vyjednávat pojistnou ochranu a odpovídající  cenu „napříč pojistiteli“, a tím docílit maximálních výhod.

Každou poptávku v této oblasti nabízíme k ocenění minimálně šesti poj. společnostem. Podle jejich nabídky pak s klientem konsultujeme pro něj nejvýhodnější variantu.
Tato oblast je natolik různorodá s naprosto specifickými požadavky pojistné ochrany pro každý jeden případ, že není možno vytvořit on-line žádnou solidní nabídku.

V případě zájmu o konsultaci nás prosím kontaktujte – ZDE.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz