ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ (dále - Ž.P.)

Všechny pojišťovny, působící v této oblasti, mají v nabídce více variant, nebo druhů, Ž.P.
Naším prostřednictvím máte možnost výběru z produktů dvanácti pojišťoven.
Řada pojišťovacích zprostředkovatelů sjednává tento produkt „jako na běžícím páse“. Je to dáno většinou celkem solidní provizí ze strany pojišťovny, a do jisté míry také značným tlakem, který je na prodejce v této oblasti pojišťovnou vyvíjen.

To, zda je pro klienta nabízený produkt tím nejvýhodnějším řešením, (už vůbec nemluvím o nabízené variantě Ž.P.) není při nabídce prvořadé....(hlavně když si „něco uzavře“)
Sjednáním Ž.P. se dá hodně získat, ale při špatné volbě také hodně pokazit.
Každá změna v této oblasti je pak pro klienta finančně náročná.
Při uzavírání Ž.P. je dobré nespěchat. Nepodléhat tlaku prodejce. Konsultovat poj. na více místech . U více prodejců . U různých pojišťoven.

JAKÉ POJIŠTĚNÍ V TÉTO SEKCI PREFERUJEME ? 

Na základě mnohaletých životních zkušeností, znalosti produktů mnoha pojistitelů a také zkušeností s jednáním pojišťoven v případě, že se klient „o něco hlásí“, upřednostňujeme specielní komplexní pojištění, které je zároveň maximálně variabilní. Zahrnuje nejen životní rizika , ale také pojištění úrazu , zdraví , a příjmu.Volitelná rizika jsou : 1) smrt – úrazem nebo nemocí , 2) poj. závažných chorob a operací (cca. 21 položek)  3) poj. invalidního důchodu způsobeného úrazem nebo nemocí s výplatou jednorázové částky, 4) poj. invalidního důchodu způsobeného úrazem nebo nemocí s výplatou důchodu 5) smrt úrazem 6) odškodnění trvalých následků po úrazu od 0,5% poškození organismu, s progresivním plněním 7) denní dávka vyplácená od 1 dne léčení úrazu, s možností výplaty po celou dobu léčení (ne jen , jak je obvyklé, podle tabulek průměrného léčení úrazu, nebo procentního vyjádření úrazu !) 8) poj. hospitalizace v nemocnici úrazem nebo nemocí, s plněním vždy od 1 dne pobytu v nemocnici. 9) pojištění pracovní neschopnosti od 15, nebo 28 dne prac. nesch. 10) zproštění od placení celého pojistného v případě invalidního důchodu způsobeného úrazem nebo nemocí. K dospělé osobě lze na jedné smlouvě pojistit děti , a to nejen na rizika : 5),6),7),8), ale také podle bodu 2). Při narození dalšího dítěte provedete pouze jeho připojištění. Nesjednáváte žádnou novou, drahou pojistku. Vámi stanovené pojistné částky můžete kdykoli v průběhu pojištění měnit. Produkt se nám velmi líbí také proto, že si můžete „koupit“ třeba jenom jedno riziko ! (to je naprosto neobvyklé ! ) Pojistitel vás nenutí kupovat si to , o co nemáte zájem ! Tím je tento produkt velmi výhodný i jako špičková forma dopojištění rizik , která na stávající , sice staré ale kvalitní, pojistné smlouvě sjednána nemáte. Další velikou výhodou je , že se dá tento produkt nastavit jako rizikové pojištěnítedy pojištění bez spoření. Tak můžete oddělit platbu za kvalitní pojištění od kvalitního a jistého úročení svých financí. To považujeme za ideální stav. Produkt je ale připraven i pro toho , kdo by měl zájem, prostřednictvím kapitálových fondů, úročit svoje finanční prostředky. Může tak činit nejenom zvýšením platby , ale také formou jednorázových vkladů.

Ukázka včetně pojistného.

Kalkulace na muže (otce) , věk 21 roků, profese řidič, bez zdravotních potíží, + dítě, 1 rok věku.

Rodič – otec : * smrt – úrazem nebo nemocí  poj.č. 100 000,-   * poj. závažných chorob a operací(21 položek) poj.č. 200 000,- (vyplaceno při zjištění záv.choroby)* poj. invalidního důchodu způsobeného úrazem nebo nemocí s výplatou jednorázové částky, poj.č. 500 000,-(vyplacenopři inv.důchodu) + zproštění od placení celé pojistné smlouvy * smrt úrazem poj.č. 100 000,- * odškodnění trvalých následků po úrazu od 0,5% poškození organismu, s progresivním plněním základní poj.č. 400 000,-  * denní dávka vyplácená od 1 dne léčení úrazu, s možností výplaty po celou dobu léčení poj.č. 200,- na den , * poj. hospitalizace v nemocnici úrazem nebo nemocí, s plněním vždy od 1 dne pobytu v nemocnici, poj.č. 200,- na den,

Dítě : * poj. závažných chorob a operací poj.č. 100 000,- * smrt úrazem poj.č. 10 000,- * odškodnění trvalých následků po úrazu od 0,5% poškození organismu, s progresivním plněním základní poj.č. 400 000,-  * denní dávka vyplácená od 1 dne léčení úrazu, s možností výplaty po celou dobu léčení poj.č. 200,- na den , * poj. hospitalizace v nemocnici úrazem nebo nemocí, s plněním vždy od 1 dne pobytu v nemocnici, poj.č. 200,- na den,

Měsíční pojistné 930 Kč.

U DĚTÍ SE NEZKOUMÁ ZDRAVOTNÍ STAV, DO POJIŠTĚNÍ JE TEDY PŘIJATO KAŽDÉ DÍTĚ !

RIZIKOVÉ ŽIVOTNÍ POJ. PRO PŘÍPAD SMRTI.

Je většinou požadováno věřitelem, v případě úvěru.
I když požadováno není, je vhodné takové poj. uzavřít. Zvláště pak tehdy, kdy je částka úvěru vysoká, splácení dlouhodobé, klient má rizikové povolání, vyšší věk, atd.

MÁM ZÁJEM O KALKULACI

Abychom odvedli kvalitní práci ve prospěch klienta, je nezbytně nutná vzájemná spolupráce a důvěra.
Základem je vždy analýza stávajících produktů, které klient využívá.
Z toho je třeba vycházet. Na tomto základě dále stavět.
V případně potřeby udělat nezbytné změny.
Většinou se setkáváme s tím, že klient má různé druhy smluv, které jsou sjednány naprosto nahodile – bez logiky a cíle. I když klient platí mnoho peněz, zajištění je jednostranné.
V případě pojistné události je pak finanční efekt malý, nebo žádný.

webmaster © CORA 2007, www.cora.cz