POVINNÉ RUČENÍ V této oblasti působí v současné době, na českém trhu více než 10 pojistitelů. Z toho devět společností má u nás zastoupení. Zákonem stanovená, nejmenší, pojistná ochrana je 35 mil. Kč. při škodě na majetku a 35 mil. Kč. za škodu na zdraví. Pojišťovna má povinnost stanovit cenu pojištění tak, aby byla trvale schopna dostát svých závazků! V tomto směru navíc probíhají průběžné kontroly hospodaření pojišťoven.I tak jsou nabídky pojistitelů značně rozdílné. Základní cena u některých společností může být docela děsivá. Příklady   ccm. / Kč za rok Do 1000 / 3912,- Do 1350 / 4556,- Do 1850 / 6780,- Do 2500 / 10676,- Nad 2500 / 14752,- Každý pojistitel dále nabízí řadu připojištění. Základní pojistné lze upravit různými slevami.Hlavním parametrem je, již dosažený, bezeškodný průběh pojištění.Další slevy, ale pozor, někdy také přirážky, k základnímu pojistnému, stanovuje každá pojišťovna podle svých zásad. POZOR ! DŮLEŽITÉ !  Někteří sjednatelé povinného ručení vám do smlouvy, naprosto bez obav, uvedou větší počet měsíců bez nehody, než jaký jste skutečně schopni pojišťovně doložit. Touto cestou dosahují pro vás příznivější ceny pojištění. Ale pozor ! Děje se tak na základě pojistného podvodu, kterého se ale vůči pojistiteli dopouštíte vy, nikoli prodejce. (v praxi se s tímto jednáním setkáváme naprosto běžně, podvedený klient mnohdy vůbec neví o co jde) Podpisem smlouvy se zavazujete pojišťovně, do dvou měsíců od počátku pojištění, doložit počet bezeškodných měsíců, uvedený v pojistné smlouvě. Některé pojišťovny na doložení trvají. Když doklad nedoložíte, přihlásí se o doplatek pojistného. Jiné poj. po uzavření smlouvy nic neřeší. Tím ale vaše zmíněná povinnost nezaniká. Naopak. Pojišťovna se o doložení může přihlásit v době , kdy to pro vás bude nejméně vhodné. Např. po dlouhé době , kdy rozdíl pojistného značně naroste, nebo ještě hůř, při vámi zaviněné dopravní nehodě. Celý podvod, (za kterým stojí především ten, kdo vám smlouvu uzavíral) pak může velmi nepříjemně dopadnout "na vaši hlavu". Přístup prodejce k vám i k pojistiteli , v této věci , svedčí o jeho charakteru. Některé pojišťovny , ve snaze snížit svoje jinak vysoké pojistné, dělají to , že klientovi do smlouvy napíší bonus někoho z příbuzných. (rodič, dědeček,bratr, atd...) Tímto jednáním je naprosto likvidován zavedený systém "bonus  / malus". Podle ustanovení pojistné smlouvy, pojistných podmínek, a zákona o povinném ručení,  toto jednání není správné a nedá se vyloučit , že nebude v budoucnu znamenat potíže. Naše firma a naši sjednatelé nikoho z klientů takovému riziku nevystaví. Takto povinné ručení prostě nesjednáváme. Zápis 9.7.2012 Řada pojišťoven se konečne dohodla na potírání výše uvedených podvodů při sjednávání povinného ručení. doufejme , že nepoctivým sjednatelům tímto "odzvonilo".   Doložení bonusu je možné sledovat. Poctiví prodejci a zástupci pojišťoven které nestrpí tyto podvody předpokládají, že začne důrazná kontrola nad doložením uváděného bonusu v pojistné smlouvě u všech pojišťoven. Zaměstnanci naší firmy jsou v dané oblasti nekompromisní. Než vám sjednáme pojištění, vždy se snažíme zjistit jaký máte vyjetý bonus , a mimo jiné, i podle tohoto údaje , provedeme  nabídku "šitou" přesně na vše údaje. Čestně, bez podvodů ! K široké nabídce zastoupených společností můžeme ještě nabídnout specielní výhody ve flotilovém pojištění, od řady zastoupených firem.Záleží tedy pouze a jen na klientovi, co je pro něho při volbě zásadní.Naším prostřednictvím si můžete vybrat svoji pojišťovnu.Vybírat z celé šíře pojistné ochrany daných společností.Rozhodovat o různých druzích připojištění.Nebo třeba chtít nejlepší cenu na trhu, při zachování našeho makléřskéhoservisu – VIZ NABÍDKA ZDE.Vše podřídíme Vašemu požadavku. Sjednání pojištění prostřednictvím naší makléřské firmy má však ještě i jiné, zásadní výhody, než jen velmi příznivou cenu za pojištění. Na rozdíl od sjednávání poj. přímo u pojistitele, (třeba i se slevou, při uzavření poj.smlouvy on-line) jste naším klientem – klientem nezávislé makléřské firmy ! To znamená, že jsme vám vždy k dispozici, zvláště pak při řešení pojistné události a změn s tím souvisejících, jako je např. zásadní změna pojistného (ztráta bonusu)... Ceny na trhu se každoročně mění. Přichází nové společnosti s novou nabídkou služeb. Naši klienti mohou plynule měnit pojistitele, podle nabídky trhu, aniž by museli zkoumat produkty všech pojišťoven. To je „naše parketa“. Na základě požadavku klienta provedeme přehodnocení stávající smlouvy a zařídíme potřebné změny tak, aby cena a pojistná ochrana odpovídala představám klienta.
webmaster © CORA 2007, www.cora.cz